Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2019. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akudrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. ehitustöölise ohutusjuhend
 14. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 15. elektriku ohutusjuhend
 16. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 17. elektriohutusjuhend (üldine)
 18. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 19. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 20. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
   
 21. freesija ohutusjuhend
   
 22. generaatori ohutusjuhend
   
 23. hooldaja ohutusjuhend
 24. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 25. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 26. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 27. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 28. juurdelõikaja ohutusjuhend
   
 29. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 30. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 31. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 32. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 33. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 34. katlakütja ohutusjuhend
 35. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 36. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 37. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 38. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 39. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 40. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 41. ketaslõikuri ohutusjuhend
 42. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 43. koka ohutusjuhend
 44. kolija ohutusjuhend
 45. kompressori ohutusjuhend
 46. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 47. kontoritöötaja ohutusjuhend
 48. koristaja ohutusjuhend
 49. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 50. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 51. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 52. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 53. külmiku ohutusjuhend
   
 54. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 55. laopidaja ohutusjuhend
 56. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 57. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 58. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 59. lehepuhuri ohutusjuhend
 60. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 61. lintsae ohutusjuhend
 62. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 63. maalri ohutusjuhend
 64. majahoidja ohutusjuhend
 65. muruniitja ohutusjuhend
 66. müügiesindaja ohutusjuhend
 67. müüja ohutusjuhend
   
 68. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 69. nurklihvija ohutusjuhend
   
 70. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 71. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 72. pakkimisroboti ohutusjuhend
 73. papipressi ohutusjuhend
 74. perearsti ohutusjuhend
 75. perfodrelli ohutusjuhend
 76. pesukuivati ohutusjuhend
 77. pesumasina ohutusjuhend
 78. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 79. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 80. poroloonisae ohutusjuhend
 81. puurpingi ohutusjuhend
 82. puusepa ohutusjuhend
   
 83. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 84. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 85. redelil töötamise ohutusjuhend
 86. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 87. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 88. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 89. seatalitaja ohutusjuhend
 90. sibula puhastaja ohutusjuhend
 91. sissejuhatav ohutusjuhend
 92. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 93. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 94. telfristi ohutusjuhend
 95. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 96. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 97. tiigersae ohutusjuhend
 98. tolmuimeja ohutusjuhend
 99. torulukksepa ohutusjuhend
 100. treiali ohutusjuhend
 101. treipingi ohutusjuhend
 102. trükkali ohutusjuhend
 103. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 104. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 105. tuleohutusjuhend (üldine)
 106. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 107. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 108. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 109. veoautojuhi ohutusjuhend
 110. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 111. õmbleja ohutusjuhend
 112. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee