Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .doc failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2016.-2019. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akudrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. ehitustöölise ohutusjuhend
 14. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 15. elektriku ohutusjuhend
 16. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 17. elektriohutusjuhend (üldine)
 18. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 19. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 20. elektrohüdraulilise tõstuki ohutusjuhend
   
 21. freesija ohutusjuhend
   
 22. hooldaja ohutusjuhend
 23. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 24. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 25. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 26. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 27. juurdelõikaja ohutusjuhend
   
 28. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 29. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 30. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 31. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 32. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 33. katlakütja ohutusjuhend
 34. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 35. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 36. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 37. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 38. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 39. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 40. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 41. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 42. koka ohutusjuhend
 43. kontoritöötaja ohutusjuhend
 44. koristaja ohutusjuhend
 45. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 46. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 47. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
   
 48. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 49. laopidaja ohutusjuhend
 50. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 51. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 52. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 53. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 54. lintsae ohutusjuhend
 55. lumekoristaja ohutusjuhend
   
 56. maalri ohutusjuhend
 57. majahoidja ohutusjuhend
 58. muruniitja ohutusjuhend
 59. müüja ohutusjuhend
   
 60. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 61. nurklihvija ohutusjuhend
   
 62. pagar-teenindaja ohutusjuhent
 63. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 64. papipressi ohutusjuhend
 65. perearsti ohutusjuhend
 66. perfodrelli ohutusjuhend
 67. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 68. poroloonisae ohutusjuhend
 69. puurpingi ohutusjuhend
 70. puusepa ohutusjuhend
   
 71. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 72. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 73. redelil töötamise ohutusjuhend
 74. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 75. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 76. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 77. seatalitaja ohutusjuhend
 78. sibula puhastaja ohutusjuhend
 79. sissejuhatav ohutusjuhend
 80. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 81. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 82. telfristi ohutusjuhend
 83. torulukksepa ohutusjuhend
 84. treiali ohutusjuhend
 85. trükkali ohutusjuhend
 86. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 87. tuleohutusjuhend (üldine)
 88. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 89. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 90. veoautojuhi ohutusjuhend
   
 91. õmbleja ohutusjuhend
 92. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee