Ettevõtte likvideerimine

Põhjused ettevõtte lõpetamiseks (likvideerimiseks) võivad olla erinevad, näiteks:

  • muutunud turusituatsioon;
  • püstitatud eesmärkide saavutamine;
  • osanike ja juhatuse soovimatus või võimetus ettevõtte tegevust jätkata;
  • ebaõnnestunud äriplaan;
  • vastuolud osanike vahel;
  • probleemid kapitaliga;
  • probleemid raamatupidamisega.

Tulevikuta ettevõtet ei tohi mingil juhul niisama seisma jätta, sest kuni ettevõte on registreeritud äriregistris, tuleb regulaarselt esitada aruandlust nii Maksu- ja Tolliametile kui ka Äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine ning probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob lõpuks enamasti kaasa juhatuse liikme isikliku varalise vastutuse.

Pakume Sulle mittevajaliku ettevõtte lõpetamise teenust. Sõltuvalt sellest, millises majanduslikus olukorras ettevõte on, toimub selle lõpetamine tavalise likvideerimismenetlusena, pankrotimenetlusena või saneerimisena. Põhimõtteliselt on ka võimalik, et mõni meie äripartner ostab teile kasutuks muutunud firma.

Meie pakutav ettevõtte likvideerimisteenuse hind algab alates 180 eurost. Tingimusel, et teie ettevõtte raamatupidamine on täiesti korras ning ettevõttel võlgnevusi ega pooleliolevaid majanduslikke vaidlusi ei ole, siis jääb see teie jaoks reeglina ka likvideerimisteenuse lõpphinnaks (sisaldab riigilõivu).

Probleemidega ettevõtete puhul on likvideerimisteenuse hind kokkuleppeline. Küsige hinnapakkumist tellimused@ariteenused.ee

Ettevõtte likvideerimine algab bilansi koostamisega ja teate avaldamisega ettevõtte likvideerimismenetlusest väljaandes Avalikud Teadaanded. Võlausaldajad peavad teatama nelja kuu jooksul alates likvideerimisteate avaldamisest kõigist oma nõuetest firma vastu. Likvideerimismenetlus lõpeb lõppbilansi ja järelejäänud vara jaotusplaani koostamisega. Pärast likvideerimise lõpuleviimist, kuid seejuures mitte varem kui kuue kuu möödumisel viimase likvideerimisteate ilmumisest ja kolme kuu möödumisel lõppbilansi osanikele tutvustamiseks esitamist esitavad likvideerijad avalduse firma kustutamiseks äriregistrist. Eesti ettevõtte likvideerimine võtab seega minimaalselt aega 7 kuud.

Soovides likvideerida Eesti osaühingut, aktsiaseltsi, täisühingut, usaldusühingut või mittetulundusühingut saatke e-mail oma sooviga aadressile tellimused@ariteenused.ee