Firmade loomine

Kuidas alustada ettevõtlusega ja korraldada oma äri nii, et saavutada piisav kapitalibaas ja investeeringute kaitstus, hea juhitavus ja stabiilsed võimusuhted, legaalsete vahenditega vähim võimalik maksukoormus ja üldkulude tase ning sellest tulenevalt suurim võimalik tulu ettevõtjale? Kuidas väljuda ettevõtlusest suurima võimaliku kasumiga?

Aitame Teid:

  • äriühingu ja mittetulundusühingu asutamisel;
  • äriühingute või mittetulundusühingute ühinemisel ja jagunemisel;
  • tegevuse lõpetamisel ja äriühingu ning mittetulundusühingu likvideerimisel;
  • ettevõtte võõrandamisel ja omandamisel, sh väärtuse hindamisel.

Osaühingu asutamisprotsessi koordineerimise maksumus on 260 eurot (ilma käibemaksuta), mis sisaldab riigilõivu, notari tasu ning dokumentide koostamist ja kohest edastamist äriregistrile ühe (1) osaniku-juhatuse liikme korral. Iga täiendav isik osaniku või juhatuse liikmena lisab baasteenustasule 9 eurot (ilma käibemaksuta).

Sooviga asutada Eesti osaühingut, aktsiaseltsi, täis- või usaldusühingut, mittetulundusühingut või sihtasutust või muuta juba eksisteeriva juriidilise isiku registriandmeid saatke e-mail oma sooviga aadressile tellimused@ariteenused.ee