Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2021. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. CNC-puidutöötlemispingi operaatori ohutusjuhend
   
 14. ehitustöölise ohutusjuhend
 15. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 16. elektriku ohutusjuhend
 17. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 18. elektriohutusjuhend (üldine)
 19. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 20. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 21. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 22. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja)
   
 23. freesija ohutusjuhend
   
 24. generaatori ohutusjuhend
   
 25. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 26. hooldaja ohutusjuhend
 27. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 28. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 29. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 30. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 31. juurdelõikaja ohutusjuhend
 32. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 33. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 34. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 35. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 36. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 37. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 38. katlakütja ohutusjuhend
 39. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 40. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 41. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 42. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 43. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 44. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 45. ketaslõikuri ohutusjuhend
 46. kilekeevitusmasina ohutusjuhend
 47. kinnises ruumis ja mahutis töötamise ohutusjuhend
 48. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 49. koka ohutusjuhend
 50. kolija ohutusjuhend
 51. kompressori ohutusjuhend
 52. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 53. kontoritöötaja ohutusjuhend
 54. koristaja ohutusjuhend
 55. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 56. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 57. käsi- ja elektritaliga töötamise ohutusjuhend
 58. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 59. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 60. külmiku ohutusjuhend
   
 61. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 62. laopidaja ohutusjuhend
 63. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 64. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 65. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 66. lauakäia ohutusjuhend
 67. lehepuhuri ohutusjuhend
 68. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 69. lintsae ohutusjuhend
 70. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 71. maalri ohutusjuhend
 72. majahoidja ohutusjuhend
 73. muruniitja ohutusjuhend
 74. müügiesindaja ohutusjuhend
 75. müüja ohutusjuhend
   
 76. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 77. nurklihvija ohutusjuhend
   
 78. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 79. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 80. pakkimisroboti ohutusjuhend
 81. papipressi ohutusjuhend
 82. perearsti ohutusjuhend
 83. perfotrelli ohutusjuhend
 84. pesukuivati ohutusjuhend
 85. pesumasina ohutusjuhend
 86. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 87. plasmalõikuri ohutusjuhend
 88. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 89. poroloonisae ohutusjuhend
 90. puurpingi ohutusjuhend
 91. puusepa ohutusjuhend
   
 92. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 93. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 94. redelil töötamise ohutusjuhend
 95. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 96. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 97. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 98. seatalitaja ohutusjuhend
 99. sibula puhastaja ohutusjuhend
 100. sissejuhatav ohutusjuhend
 101. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 102. teetöölise ohutusjuhend
 103. teibilõikamismasina ohutusjuhend
 104. teipimismasina ohutusjuhend
 105. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 106. telfristi ohutusjuhend
 107. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 108. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 109. teritusmasina ohutusjuhend
 110. tiigersae ohutusjuhend
 111. tolmuimeja ohutusjuhend
 112. torulukksepa ohutusjuhend
 113. treiali ohutusjuhend
 114. treipingi ohutusjuhend
 115. trükkali ohutusjuhend
 116. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 117. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 118. tuleohutusjuhend (üldine)
 119. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 120. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 121. vaakummasina ohutusjuhend
 122. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 123. veoautojuhi ohutusjuhend
 124. vormija ohutusjuhend (plastitöötlus)
 125. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 126. õmbleja ohutusjuhend
 127. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee