Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2021. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. CNC-puidutöötlemispingi operaatori ohutusjuhend
   
 14. ehitustöölise ohutusjuhend
 15. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 16. ekstrudeerimisliini operaatori ohutusjuhend
 17. elektriku ohutusjuhend
 18. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 19. elektriohutusjuhend (üldine)
 20. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 21. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 22. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 23. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja)
   
 24. freesija ohutusjuhend
   
 25. generaatori ohutusjuhend
   
 26. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 27. hooldaja ohutusjuhend
 28. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 29. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 30. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 31. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 32. juurdelõikaja ohutusjuhend
 33. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 34. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 35. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 36. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 37. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 38. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 39. katlakütja ohutusjuhend
 40. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 41. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 42. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 43. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 44. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 45. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 46. ketaslõikuri ohutusjuhend
 47. kilekeevitusmasina ohutusjuhend
 48. kinnises ruumis ja mahutis töötamise ohutusjuhend
 49. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 50. kodukontoris töötamise ohutusjuhend
 51. koka ohutusjuhend
 52. kolija ohutusjuhend
 53. kompressori ohutusjuhend
 54. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 55. kontoritöötaja ohutusjuhend
 56. koristaja ohutusjuhend
 57. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 58. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 59. käsi- ja elektritaliga töötamise ohutusjuhend
 60. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 61. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 62. külmiku ohutusjuhend
   
 63. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 64. laopidaja ohutusjuhend
 65. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 66. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 67. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 68. lauakäia ohutusjuhend
 69. lehepuhuri ohutusjuhend
 70. lihalintsae ohutusjuhend
 71. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 72. lintsae ohutusjuhend
 73. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 74. maalri ohutusjuhend
 75. majahoidja ohutusjuhend
 76. muruniitja ohutusjuhend
 77. müügiesindaja ohutusjuhend
 78. müüja ohutusjuhend
   
 79. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 80. nurklihvija ohutusjuhend
   
 81. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 82. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 83. pakkimisliini (puistematerjalid) ohutusjuhend
 84. pakkimisroboti (aluste kiletaja) ohutusjuhend
 85. papipressi ohutusjuhend
 86. perearsti ohutusjuhend
 87. perfotrelli ohutusjuhend
 88. pesukuivati ohutusjuhend
 89. pesumasina ohutusjuhend
 90. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 91. plasmalõikuri ohutusjuhend
 92. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 93. poroloonisae ohutusjuhend
 94. puurpingi ohutusjuhend
 95. puusepa ohutusjuhend
   
 96. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 97. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 98. redelil töötamise ohutusjuhend
 99. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 100. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
 101. reoveepuhasti operaatori ohutusjuhend
   
 102. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 103. seatalitaja ohutusjuhend
 104. sibula puhastaja ohutusjuhend
 105. sissejuhatav ohutusjuhend
 106. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 107. teetöölise ohutusjuhend
 108. teibilõikamismasina ohutusjuhend
 109. teipimismasina ohutusjuhend
 110. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 111. telfristi ohutusjuhend
 112. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 113. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 114. teritusmasina ohutusjuhend
 115. tiigersae ohutusjuhend
 116. tolmuimeja ohutusjuhend
 117. torulukksepa ohutusjuhend
 118. treiali ohutusjuhend
 119. treipingi ohutusjuhend
 120. trükkali ohutusjuhend
 121. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 122. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 123. tuleohutusjuhend (üldine)
 124. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 125. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 126. vaakummasina ohutusjuhend
 127. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 128. veoautojuhi ohutusjuhend
 129. vormija ohutusjuhend (plastitöötlus)
 130. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 131. õmbleja ohutusjuhend
 132. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee