Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid. Kõik varem koostatud ohutusjuhendid on ajakohastatud septembris 2021.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2022. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. akutööriistadega töötamise ohutusjuhend
 4. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 5. autojuhi ohutusjuhend
 6. autokraana juhi ohutusjuhend
 7. automaalri ohutusjuhend
 8. autopesija ohutusjuhend
 9. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 10. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 11. betoneerija ohutusjuhend
 12. buldooserijuhi ohutusjuhend
 13. bussijuhi ohutusjuhend
 14. bürookombaini ohutusjuhend
   
 15. CNC-puidutöötlemispingi operaatori ohutusjuhend
   
 16. ehitustöölise ohutusjuhend
 17. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 18. ekstrudeerimisliini operaatori ohutusjuhend
 19. elektriku ohutusjuhend
 20. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 21. elektriohutusjuhend (üldine)
 22. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 23. elektrivirnastaja ohutusjuhend
 24. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 25. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja, seisva iseloomuga töö)
 26. ergonoomiliste töövõtete juhend (hooldaja)
 27. esmaabijuhend
   
 28. freesija ohutusjuhend
 29. fritüüri ohutusjuhend
   
 30. generaatori ohutusjuhend
   
 31. hakklihamasina ohutusjuhend
 32. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 33. hooldaja ohutusjuhend
 34. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 35. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 36. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 37. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 38. juurdelõikaja ohutusjuhend
 39. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 40. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 41. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 42. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 43. kantpingi ohutusjuhend
 44. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 45. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 46. katlakütja ohutusjuhend
 47. kaubalifti ohutusjuhend
 48. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 49. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 50. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 51. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 52. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 53. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 54. ketaslõikuri ohutusjuhend
 55. kilekeevitusmasina ohutusjuhend
 56. kinnises ruumis ja mahutis töötamise ohutusjuhend
 57. kinnisvarahalduri ohutusjuhend
 58. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 59. kodukontoris töötamise ohutusjuhend
 60. koka ohutusjuhend
 61. kolija ohutusjuhend
 62. kompressori ohutusjuhend
 63. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 64. kontoritöötaja ohutusjuhend
 65. koristaja ohutusjuhend
 66. korvtõstuki ohutusjuhend
 67. köögikombaini ohutusjuhend
 68. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 69. käsi- ja elektritaliga töötamise ohutusjuhend
 70. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 71. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 72. külmiku ohutusjuhend
   
 73. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 74. laopidaja ohutusjuhend
 75. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 76. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 77. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 78. lauakäia ohutusjuhend
 79. lehepuhuri ohutusjuhend
 80. lihalintsae ohutusjuhend
 81. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 82. lintsae ohutusjuhend
 83. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 84. maalri ohutusjuhend
 85. majahoidja ohutusjuhend
 86. mehaaniku ohutusjuhend
 87. muruniitja ohutusjuhend
 88. müügiesindaja ohutusjuhend
 89. müüja ohutusjuhend
   
 90. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 91. nurklihvija ohutusjuhend
 92. nõudepesija ohutusjuhend
   
 93. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 94. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 95. pakkimisliini (puistematerjalid) ohutusjuhend
 96. pakkimisroboti (aluste kiletaja) ohutusjuhend
 97. papipressi ohutusjuhend
 98. perearsti ohutusjuhend
 99. perfotrelli/puurvasara ohutusjuhend
 100. pesukuivati ohutusjuhend
 101. pesumasina ohutusjuhend
 102. pigistusvaltspingi ohutusjuhend
 103. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 104. plasmalõikuri ohutusjuhend
 105. plekigiljotiini (manuaalne) ohutusjuhend
 106. plekksepa ohutusjuhend
 107. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 108. poroloonisae ohutusjuhend
 109. puurpingi ohutusjuhend
 110. puusepa ohutusjuhend
   
 111. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 112. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 113. redelil töötamise ohutusjuhend
 114. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 115. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
 116. reoveepuhasti operaatori ohutusjuhend
 117. rullvaltspingi ohutusjuhend
   
 118. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 119. seatalitaja ohutusjuhend
 120. segumasina ohutusjuhend
 121. segutrelli ohutusjuhend
 122. sibula puhastaja ohutusjuhend
 123. sildkraana ohutusjuhend
 124. sissejuhatav ohutusjuhend
 125. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 126. teetöölise ohutusjuhend
 127. teibilõikamismasina ohutusjuhend
 128. teipimismasina ohutusjuhend
 129. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 130. telfristi ohutusjuhend
 131. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 132. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 133. teritusmasina ohutusjuhend
 134. tiigersae ohutusjuhend
 135. tolmuimeja ohutusjuhend
 136. torulukksepa ohutusjuhend
 137. torupainutuspingi ohutusjuhend
 138. toruvaltspingi ohutusjuhend
 139. treiali ohutusjuhend
 140. treipingi ohutusjuhend
 141. trükkali ohutusjuhend
 142. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 143. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 144. tuleohutusjuhend (üldine)
 145. tõstukijuhi (gaasiseadmega tõstuk) ohutusjuhend
 146. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 147. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 148. vaakummasina ohutusjuhend
 149. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 150. veoautojuhi ohutusjuhend
 151. vormija ohutusjuhend (plastitöötlus)
 152. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 153. õmbleja ohutusjuhend
 154. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee