Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2020. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. ehitustöölise ohutusjuhend
 14. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 15. elektriku ohutusjuhend
 16. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 17. elektriohutusjuhend (üldine)
 18. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 19. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 20. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 21. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja)
   
 22. freesija ohutusjuhend
   
 23. generaatori ohutusjuhend
   
 24. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 25. hooldaja ohutusjuhend
 26. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 27. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 28. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 29. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 30. juurdelõikaja ohutusjuhend
 31. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 32. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 33. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 34. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 35. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 36. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 37. katlakütja ohutusjuhend
 38. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 39. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 40. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 41. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 42. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 43. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 44. ketaslõikuri ohutusjuhend
 45. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 46. koka ohutusjuhend
 47. kolija ohutusjuhend
 48. kompressori ohutusjuhend
 49. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 50. kontoritöötaja ohutusjuhend
 51. koristaja ohutusjuhend
 52. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 53. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 54. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 55. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 56. külmiku ohutusjuhend
   
 57. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 58. laopidaja ohutusjuhend
 59. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 60. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 61. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 62. lauakäia ohutusjuhend
 63. lehepuhuri ohutusjuhend
 64. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 65. lintsae ohutusjuhend
 66. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 67. maalri ohutusjuhend
 68. majahoidja ohutusjuhend
 69. muruniitja ohutusjuhend
 70. müügiesindaja ohutusjuhend
 71. müüja ohutusjuhend
   
 72. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 73. nurklihvija ohutusjuhend
   
 74. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 75. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 76. pakkimisroboti ohutusjuhend
 77. papipressi ohutusjuhend
 78. perearsti ohutusjuhend
 79. perfodrelli ohutusjuhend
 80. pesukuivati ohutusjuhend
 81. pesumasina ohutusjuhend
 82. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 83. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 84. poroloonisae ohutusjuhend
 85. puurpingi ohutusjuhend
 86. puusepa ohutusjuhend
   
 87. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 88. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 89. redelil töötamise ohutusjuhend
 90. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 91. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 92. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 93. seatalitaja ohutusjuhend
 94. sibula puhastaja ohutusjuhend
 95. sissejuhatav ohutusjuhend
 96. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 97. teetöölise ohutusjuhend
 98. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 99. telfristi ohutusjuhend
 100. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 101. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 102. teritusmasina ohutusjuhend
 103. tiigersae ohutusjuhend
 104. tolmuimeja ohutusjuhend
 105. torulukksepa ohutusjuhend
 106. treiali ohutusjuhend
 107. treipingi ohutusjuhend
 108. trükkali ohutusjuhend
 109. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 110. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 111. tuleohutusjuhend (üldine)
 112. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 113. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 114. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 115. veoautojuhi ohutusjuhend
 116. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 117. õmbleja ohutusjuhend
 118. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee