Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2020. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. CNC-puidutöötlemispingi operaatori ohutusjuhend
   
 14. ehitustöölise ohutusjuhend
 15. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 16. elektriku ohutusjuhend
 17. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 18. elektriohutusjuhend (üldine)
 19. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 20. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 21. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 22. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja)
   
 23. freesija ohutusjuhend
   
 24. generaatori ohutusjuhend
   
 25. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 26. hooldaja ohutusjuhend
 27. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 28. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 29. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 30. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 31. juurdelõikaja ohutusjuhend
 32. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 33. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 34. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 35. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 36. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 37. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 38. katlakütja ohutusjuhend
 39. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 40. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 41. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 42. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 43. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 44. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 45. ketaslõikuri ohutusjuhend
 46. kilekeevitusmasina ohutusjuhend
 47. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 48. koka ohutusjuhend
 49. kolija ohutusjuhend
 50. kompressori ohutusjuhend
 51. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 52. kontoritöötaja ohutusjuhend
 53. koristaja ohutusjuhend
 54. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 55. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 56. käsi- ja elektritaliga töötamise ohutusjuhend
 57. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 58. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 59. külmiku ohutusjuhend
   
 60. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 61. laopidaja ohutusjuhend
 62. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 63. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 64. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 65. lauakäia ohutusjuhend
 66. lehepuhuri ohutusjuhend
 67. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 68. lintsae ohutusjuhend
 69. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 70. maalri ohutusjuhend
 71. majahoidja ohutusjuhend
 72. muruniitja ohutusjuhend
 73. müügiesindaja ohutusjuhend
 74. müüja ohutusjuhend
   
 75. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 76. nurklihvija ohutusjuhend
   
 77. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 78. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 79. pakkimisroboti ohutusjuhend
 80. papipressi ohutusjuhend
 81. perearsti ohutusjuhend
 82. perfodrelli ohutusjuhend
 83. pesukuivati ohutusjuhend
 84. pesumasina ohutusjuhend
 85. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 86. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 87. poroloonisae ohutusjuhend
 88. puurpingi ohutusjuhend
 89. puusepa ohutusjuhend
   
 90. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 91. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 92. redelil töötamise ohutusjuhend
 93. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 94. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 95. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 96. seatalitaja ohutusjuhend
 97. sibula puhastaja ohutusjuhend
 98. sissejuhatav ohutusjuhend
 99. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 100. teetöölise ohutusjuhend
 101. teibilõikamismasina ohutusjuhend
 102. teipimismasina ohutusjuhend
 103. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 104. telfristi ohutusjuhend
 105. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 106. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 107. teritusmasina ohutusjuhend
 108. tiigersae ohutusjuhend
 109. tolmuimeja ohutusjuhend
 110. torulukksepa ohutusjuhend
 111. treiali ohutusjuhend
 112. treipingi ohutusjuhend
 113. trükkali ohutusjuhend
 114. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 115. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 116. tuleohutusjuhend (üldine)
 117. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 118. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 119. vaakummasina ohutusjuhend
 120. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 121. veoautojuhi ohutusjuhend
 122. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 123. õmbleja ohutusjuhend
 124. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee