Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2021. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
 13. bürookombaini ohutusjuhend
   
 14. CNC-puidutöötlemispingi operaatori ohutusjuhend
   
 15. ehitustöölise ohutusjuhend
 16. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 17. ekstrudeerimisliini operaatori ohutusjuhend
 18. elektriku ohutusjuhend
 19. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 20. elektriohutusjuhend (üldine)
 21. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 22. elektrivirnastaja ohutusjuhend
 23. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
 24. ergonoomiliste töövõtete juhend (pesumaja, töö seisvas asendis)
   
 25. freesija ohutusjuhend
   
 26. generaatori ohutusjuhend
   
 27. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 28. hooldaja ohutusjuhend
 29. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 30. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 31. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 32. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 33. juurdelõikaja ohutusjuhend
 34. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 35. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 36. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 37. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 38. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 39. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 40. katlakütja ohutusjuhend
 41. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 42. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 43. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 44. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 45. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 46. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 47. ketaslõikuri ohutusjuhend
 48. kilekeevitusmasina ohutusjuhend
 49. kinnises ruumis ja mahutis töötamise ohutusjuhend
 50. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 51. kodukontoris töötamise ohutusjuhend
 52. koka ohutusjuhend
 53. kolija ohutusjuhend
 54. kompressori ohutusjuhend
 55. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 56. kontoritöötaja ohutusjuhend
 57. koristaja ohutusjuhend
 58. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 59. käsi- ja elektritaliga töötamise ohutusjuhend
 60. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 61. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 62. külmiku ohutusjuhend
   
 63. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 64. laopidaja ohutusjuhend
 65. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 66. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 67. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 68. lauakäia ohutusjuhend
 69. lehepuhuri ohutusjuhend
 70. lihalintsae ohutusjuhend
 71. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 72. lintsae ohutusjuhend
 73. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 74. maalri ohutusjuhend
 75. majahoidja ohutusjuhend
 76. mehaaniku ohutusjuhend
 77. muruniitja ohutusjuhend
 78. müügiesindaja ohutusjuhend
 79. müüja ohutusjuhend
   
 80. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 81. nurklihvija ohutusjuhend
   
 82. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 83. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 84. pakkimisliini (puistematerjalid) ohutusjuhend
 85. pakkimisroboti (aluste kiletaja) ohutusjuhend
 86. papipressi ohutusjuhend
 87. perearsti ohutusjuhend
 88. perfotrelli ohutusjuhend
 89. pesukuivati ohutusjuhend
 90. pesumasina ohutusjuhend
 91. pigistusvaltspingi ohutusjuhend
 92. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 93. plasmalõikuri ohutusjuhend
 94. plekigiljotiini (manuaalne) ohutusjuhend
 95. plekksepa ohutusjuhend
 96. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 97. poroloonisae ohutusjuhend
 98. puurpingi ohutusjuhend
 99. puusepa ohutusjuhend
   
 100. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 101. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 102. redelil töötamise ohutusjuhend
 103. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 104. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
 105. reoveepuhasti operaatori ohutusjuhend
 106. rullvaltspingi ohutusjuhend
   
 107. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 108. seatalitaja ohutusjuhend
 109. sibula puhastaja ohutusjuhend
 110. sildkraana ohutusjuhend
 111. sissejuhatav ohutusjuhend
 112. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 113. teetöölise ohutusjuhend
 114. teibilõikamismasina ohutusjuhend
 115. teipimismasina ohutusjuhend
 116. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 117. telfristi ohutusjuhend
 118. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 119. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 120. teritusmasina ohutusjuhend
 121. tiigersae ohutusjuhend
 122. tolmuimeja ohutusjuhend
 123. torulukksepa ohutusjuhend
 124. torupainutuspingi ohutusjuhend
 125. toruvaltspingi ohutusjuhend
 126. treiali ohutusjuhend
 127. treipingi ohutusjuhend
 128. trükkali ohutusjuhend
 129. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 130. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 131. tuleohutusjuhend (üldine)
 132. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 133. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 134. vaakummasina ohutusjuhend
 135. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 136. veoautojuhi ohutusjuhend
 137. vormija ohutusjuhend (plastitöötlus)
 138. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 139. õmbleja ohutusjuhend
 140. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee