Ohutusjuhendid

Tööohutusjuhendite ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamise vajadus on seotud põhimõttega, et tööandja peab töötajale tagama ohutud töötingimused ning kasutama riskide maandamiseks töökorralduslikke abinõusid. Tööandja peab läbi viima töötajate tööohutusalase juhendamise enne tööle lubamist, väljaõppe, vajadusel täiendjuhendamise ja juhendamise alase arvestuse.

Loetletud tegevustest esimesena puutubki tööandja kokku kohustusega töötajaid tööohutuse- ja töötervishoiualaselt juhendada enne tööle lubamist. Praktikas kasutatakse selleks enim ohutusjuhendi vormi, kus kirjeldatakse tööülesannete täitmiseks vajalike töövahendite ohutut kasutamist ja seejuures vajalikke isikukaitsevahendeid. Antud lahendus võimaldab juriidiliselt korrektselt fikseerida, et töötaja on tööohutuse- ja töötervishoiualase juhendmaterjaliga tutvunud ja et tööandja on nimetatud juhendmaterjali töötajale tutvustanud.

Ohutusjuhendite loomise kõige üldisemaks õiguslikuks aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, samuti on spetsiifilistel aladel kehtestatud täiendavad erinõuded, nt töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (Vabariigi Valitsuse 8.12.1999 määrus nr 377).

Kõik ohutusjuhendid alltoodud loetelus on eesti keeles, .docx failiformaadis ning vabalt muudetavad rakendustega MS Word, LibreOffice Writer ja nende analoogid.

Loetletud (valmis) ohutusjuhendite hind on 5 eurot/tk (käibemaksu hetkel ei lisandu).

Tellimiseks saatke e-mail oma soovi ja tellija juriidiliste rekvisiitidega aadressile tellimused@ariteenused.ee

Meie poolt 2018.-2020. aastal koostatud ohutusjuhendid:

 1. aknapaigaldaja ohutusjuhend
 2. akutrelli ohutusjuhend
 3. arvutiga töötamise ohutusjuhend
 4. autojuhi ohutusjuhend
 5. autokraana juhi ohutusjuhend
 6. automaalri ohutusjuhend
 7. autopesija ohutusjuhend
 8. autopuksiiri juhi ohutusjuhend
 9. autoremondilukksepa ohutusjuhend
   
 10. betoneerija ohutusjuhend
 11. buldooserijuhi ohutusjuhend
 12. bussijuhi ohutusjuhend
   
 13. ehitustöölise ohutusjuhend
 14. ekskavaatorijuhi ohutusjuhend
 15. elektriku ohutusjuhend
 16. elektrikäsimasina kasutaja ohutusjuhend
 17. elektriohutusjuhend (üldine)
 18. elektritõstukijuhi ohutusjuhend
 19. elektrivirnastaja kasutaja ohutusjuhend
 20. elektrohüdraulilise tõstuki (statsionaarse) ohutusjuhend
   
 21. freesija ohutusjuhend
   
 22. generaatori ohutusjuhend
   
 23. halumasina (bensiinimootoriga) ohutusjuhend
 24. hooldaja ohutusjuhend
 25. hüdraulilise painutuspingi ohutusjuhend
 26. hüdraulilise pressi ohutusjuhend
 27. hüdrotõmmitsa ohutusjuhend
   
 28. jalgpallitreeneri ohutusjuhend
 29. juurdelõikaja ohutusjuhend
 30. järkamissaega töötaja ohutusjuhend
   
 31. kahvelkäru kasutaja ohutusjuhend
 32. kandilõikusmasina ohutusjuhend
 33. kangalõikamisseadme ohutusjuhend
 34. kapsa hapendaja ohutusjuhend
 35. kapsa puhastaja-pakkija ohutusjuhend
 36. katlakütja ohutusjuhend
 37. keemiliste ainetega töötaja ohutusjuhend
 38. keevitaja ohutusjuhend (elektroodkeevitus)
 39. keevitaja ohutusjuhend (gaaskeevitus)
 40. keevitaja ohutusjuhend (MIG/MAG-keevitus)
 41. keevitaja ohutusjuhend (TIG-keevitus)
 42. kergejõustikutreeneri ohutusjuhend
 43. ketaslõikuri ohutusjuhend
 44. klienditeenindaja (kohvik) ohutusjuhend
 45. koka ohutusjuhend
 46. kolija ohutusjuhend
 47. kompressori ohutusjuhend
 48. konditsioneeride täitja ohutusjuhend
 49. kontoritöötaja ohutusjuhend
 50. koristaja ohutusjuhend
 51. kraanajuhi (tornkraanal) ohutusjuhend
 52. köögiviljatöötleja ohutusjuhend
 53. käsilihvimismasinatega töötaja ohutusjuhend
 54. käsitööriistade kasutaja ohutusjuhend
 55. külmiku ohutusjuhend
   
 56. laastumasinaga töötaja ohutusjuhend
 57. laopidaja ohutusjuhend
 58. laotöötaja (külmladu) ohutusjuhend
 59. lasteaiaõpetaja ohutusjuhend
 60. lasteaiaõpetaja abi ohutusjuhend
 61. lauakäia ohutusjuhend
 62. lehepuhuri ohutusjuhend
 63. lintlihvimismasina ohutusjuhend
 64. lintsae ohutusjuhend
 65. lumekoristaja (katustelt) ohutusjuhend
   
 66. maalri ohutusjuhend
 67. majahoidja ohutusjuhend
 68. muruniitja ohutusjuhend
 69. müügiesindaja ohutusjuhend
 70. müüja ohutusjuhend
   
 71. nelikanthöövelpingil töötaja ohutusjuhend
 72. nurklihvija ohutusjuhend
   
 73. pagar-teenindaja ohutusjuhend
 74. pakkija (jaheladu) ohutusjuhend
 75. pakkimisroboti ohutusjuhend
 76. papipressi ohutusjuhend
 77. perearsti ohutusjuhend
 78. perfodrelli ohutusjuhend
 79. pesukuivati ohutusjuhend
 80. pesumasina ohutusjuhend
 81. pinnasetihendaja ohutusjuhend
 82. pneumaatilise pressi ohutusjuhend
 83. poroloonisae ohutusjuhend
 84. puurpingi ohutusjuhend
 85. puusepa ohutusjuhend
   
 86. raietöölise (võsalõikuriga) ohutusjuhend
 87. raskuste teisaldamise ohutusjuhend
 88. redelil töötamise ohutusjuhend
 89. rehvimontaažipingi ohutusjuhend
 90. rehvi tasakaalustuspingi ohutusjuhend
   
 91. sadulsepa (pehme mööbli valmistaja) ohutusjuhend
 92. seatalitaja ohutusjuhend
 93. sibula puhastaja ohutusjuhend
 94. sissejuhatav ohutusjuhend
 95. survepesuri kasutaja ohutusjuhend
   
 96. telekommunikatsioonitehniku ohutusjuhend
 97. telfristi ohutusjuhend
 98. tellingutel, redelil ja kõrguses töötamise ohutusjuhend
 99. teraviljakuivati operaatori ohutusjuhend
 100. teritusmasina ohutusjuhend
 101. tiigersae ohutusjuhend
 102. tolmuimeja ohutusjuhend
 103. torulukksepa ohutusjuhend
 104. treiali ohutusjuhend
 105. treipingi ohutusjuhend
 106. trükkali ohutusjuhend
 107. trükkali ohutusjuhend (siiditrükk)
 108. tuleohutusjuhend (tuletööd)
 109. tuleohutusjuhend (üldine)
 110. tõstukijuht-komplekteerija ohutusjuhend
 111. tänavakivi paigaldaja ohutusjuhend
   
 112. ventilatsioonilukksepa ohutusjuhend
 113. veoautojuhi ohutusjuhend
 114. väikelaeval töötamise ohutusjuhend
   
 115. õmbleja ohutusjuhend
 116. õmblusmasinate mehaaniku ohutusjuhend

Juhul, kui te ei leidnud eeltoodud nimekirjast vajalikku ohutusjuhendit, võime selle teile spetsiaalselt koostada. Sellisel juhul sõltub ohutusjuhendi maksumus selle koostamiseks kuluvast ajast ehk teisisõnu konkreetse töökoha tööülesannete keerukusest ja riskiastmest. Küsige hinnapakkumist e-posti aadressilt tellimused@ariteenused.ee