Raamatupidamisteenused

Äriseadustik kohustab ettevõtte juhatust korraldama ettevõtte raamatupidamise. Sisuliselt annab see juhatusele valiku luua ettevõttesse raamatupidaja töökoht või sõlmida leping mõne raamatupidamisbürooga. Muidugi on olemas ka võimalus, et juhatus teeb raamatupidamist ise, kuid tasub teada, et see eeldab nii raamatupidamise tehnilise töö oskusi kui ka kehtiva maksuseadusandluse ning maksuhalduri väljakujunenud seisukohtade põhjalikku tundmist – sellele vihjab ka maksuhalduri avaldatud statistika, mille kohaselt lõpeb 91% Eestis tehtavatest maksurevisjonidest täiendava maksusumma määramisega.

Raamatupidamisteenust kasutades tegeleb teie ettevõtte raamatupidamisega professionaal, lisaks ei pea te looma raamatupidamiseks eraldi töökohta vahendite ja tarkvaraga. Samuti võimaldab raamatupidamisteenuse sisseostmine Teie ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Meie jooksev raamatupidamisteenus sisaldab:

 • teie raamatupidamisdokumentide kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimist;
 • teie ettevõtte tehingute kirjendamist raamatupidamisregistrites;
 • teie raamatupidamisdokumentide säilitamist süstematiseeritult kuni raamatupidamisteenuse osutamise lepingu lõppemiseni;
 • raamatupidamise teostamist vastavalt tellija kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjadele;
 • raamatupidamise aruannete koostamist vastavalt kehtivale seadusandlusele;
 • maksuarvestuse pidamist seadusandluses ettenähtud korras;
 • vajadusel statistiliste aruannete koostamist;
 • kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioonide ja aruannete esitamist seadusandluses ettenähtud korras ja tähtaegadeks;
 • soovi korral nõuandeid, kuidas korraldada oma majandustegevust ja seda dokumenteerida nii, et maksukoormus ja -risk oleksid väikseimad.

Ühekordsed raamatupidamisteenused on:

 • kliendi raamatupidamise seisukorra analüüs ja auditieelne korrastamine;
 • vajadusel raamatupidamise restaureerimine;
 • majandusaasta vahearuannete, alg- ja lõppbilansi koostamine;
 • mitmesuguste konfliktolukordade ekspertiis;
 • raamatupidamisarvestus äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel.

Raamatupidamisteenuse igakuine maksumus oleneb otseselt kliendi raamatupidamise algdokumentide arvust ning võimalikest tellitud lisateenustest ja võib seetõttu olla igal kliendil erinev. Raamatupidamisteenuse ligikaudse maksumuse arvutamiseks vaadake meie hinnakirja või küsige hinnapakkumist e-posti aadressil info@ariteenused.ee