Raamatupidamiskonsultatsioonid

Kuna seadusandlus jätab ettevõtjale võimaluse korraldada raamatupidamist just lähtuvalt oma ettevõtte vajadustest, siis sobivaima lahenduse leidmisel või probleemi analüüsil on tegevjuhil või raamatupidajal mõnikord otstarbekas nõu pidada.

Aitame:

  • raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel ja algbilansi koostamisel;
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel ja raamatupidamissüsteemi ümberkorraldamisel;
  • mitmesuguste raamatupidamise tehnilise poolega seonduvate probleemide analüüsimisel ja lahendamisel.