Maksunõustamine

Umbes kolmandiku oma sissetulekust annavad ettevõtjad maksudena riigi kui oma suurima äripartneri kätte. Maksukulud vajavad põhjalikku planeerimist ja juhtimist, sest ka maksukulu saab optimeerida. Seejuures on maksuseadused ja nende rakendusaktid sageli mitmeti tõlgendatavad ning pahatihti ka muutlikud.

Aitame:

  • maksustamisreeglite selgitamisel;
  • maksudeklaratsioonide koostamisel;
  • küsitavuste leidmisel maksuarvestustes ja maksuriskide hindamisel;
  • maksude planeerimisel;
  • prooviaruannete analüüsil ning säästuvõimaluste leidmisel.

Maksunõustamise tasu arvestame tunnitasu alusel või kokkuleppel protsendina säästetud summast.